Home Bestuur & politiek College beantwoordt schriftelijke vragen CDA inzake De Braacken

College beantwoordt schriftelijke vragen CDA inzake De Braacken

Door de fractie van het CDA zijn op 17 september 2020 schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de bouwplannen op het terrein van het voormalige huize De Braacken. Deze vragen gingen over de maximum prijs van de woningen, de prijsindexering van 3,5%, de 40-40-20 regeling die niet van toepassing was op dit project omdat er slechts een intentieovereenkomst lag en geen samenwerkingsovereenkomst, de eventuele aanpassingen van het bouwplan en het participatiebeleid in dit traject.

In de beantwoording van alle vragen verschilt het college van mening met het CDA. Zo is het CDA van mening dat in de samenwerkingsovereenkomst die op 31 maart 2020 is afgesloten een aantal woningen niet vanaf 8 mei 2018 geïndexeerd kunnen worden met 3,5%. Het college stelt dat de intentieovereenkomst van 13 april 2018 ook een rechtsgeldige overeenkomst is en dat daarom de indexering vanaf 8 mei 2018 gerechtvaardigd is omdat in de intentieovereenkomst (13 april 2018) is afgesproken dat ernaar gestreefd werd om op 1 mei 2018 de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Daarom wordt de gebruikelijke indexering vanaf mei 2018 gerekend. Daarnaast is het college van mening dat vanaf het moment dat de locatie in de verkoop kwam (2015) is aangegeven dat er geen specifieke eisen werden gesteld ten aanzien van betaalbare bouw. Over eventuele wijzigingen in het bouwplan is het college van mening dat er geen dringende reden was terug te komen op deze besluiten van de raad. Immers het plan voorziet in een behoefte en een andere woningbouwtypologie (onder andere betaalbaar en voor ouderen) wordt nagestreefd in andere ontwikkelgebieden zoals dit is verwoord in de inspraaknota en de zienswijzennota. Omtrent de zienswijze van het CDA inzake participatie geeft het college tenslotte als antwoord dat participatie heeft plaats gevonden gedurende het bestemmingsplantraject. Die heeft plaatsgevonden via een informatie avond, via inspraak en via ter inzage legging van het ontwerpplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in