Home Algemeen Volgens SP negeert college art.169, lid 3 gemeentewet

Volgens SP negeert college art.169, lid 3 gemeentewet

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen inzake de Jagersboschlaan die de fractie van de SP aan het college op 9 september jongstleden heeft gesteld, heeft zij thans haar ongenoegen geuit naar het college over de beantwoording hiervan. De vragen die toen gesteld werden hadden betrekking op onder andere de verharding van de Jagersboschlaan en de daarmee gepaard gaande eventuele verstoring van het leefgebied van de bunzing en de eventueel aanwezige dassenburcht. De SP verwijt het college dat zij onvolledig is geweest inzake de beantwoording van de vragen. Het college verwijst namelijk naar de Raadsvergadering van 17 september jongstleden waarin de nodige antwoorden zijn gegeven. In die vergadering heeft het college volgens de SP duidelijk laten weten niet gecharmeerd te zijn geweest van de ‘motie vreemd’, die door hun was ingediend en over een onderzoek ging naar het leefgebied van de vos, das en bunzing in het gebied rondom de Jagersboschlaan. Daarnaast is zij van mening dat niet alle gestelde vragen beantwoord zijn en dat het college zich niet kan beroepen op het feit dat de beantwoording eventueel strijdig zou zijn met het openbaar belang. De fractie constateert daarom dat het college nalatig is geweest conform artikel 169 lid 3 van de gemeentewet en verzoekt haar deze omissie te herstellen en de vragen alsnog te beantwoorden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in