Home Algemeen Lintjesregen 2020 niet in Raadhuis, maar per telefoon

Lintjesregen 2020 niet in Raadhuis, maar per telefoon

Vught, vrijdag 24 april 2020, 12.00 uur.
Dit jaar vindt de uitreiking van de jaarlijkse lintjesregen later in het jaar plaats, als de coronamaatregelen het ‘opspelden’ van de eretekenen mogelijk maken.
Vanochtend heeft burgemeester Roderick van de Mortel de te decoreren Vughtenaren op de hoogte gesteld van de toekenningen van de Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van Koningsdag 2020.

TOEKENNING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Mevrouw M.J. van Amelsfort-Vorselaars, Vught
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Amelsfoort is tot op heden vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Wereldwinkel Vught. Zij draagt zorg voor de inkoop, boekhouding, promotie en stuurt vrijwilligers aan. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor een nieuwe locatie en coördineerde zij de verhuizing.
Decoranda was tot haar pensionering werkzaam als onderwijzeres bij de Huishoudschool Vught en heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

De heer W.J.M.J. van den Bouwhuijsen, Vught
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus was oprichter van het jeugdcircus Il Grigio te Haaren, was bestuurslid van de Motor en Automobielclub De Bokkenrijders te Haaren. De heer Van den Bouwhuijsen was vrijwilliger bij de Sint Jan Parochie te ’s-Hertogenbosch. Decorandus fungeerde als lid van het kerkbestuur en voorzitter van de onderhoudscommissie. Daarnaast begeleidde hij tien jaar lang de renovatie van de Sint-Janskathedraal en organiseerde hij mede het bezoek van de Paus.
Decorandus was vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Katholieke Schoolbelangen (basisschool De Schalm) te Vught. Decorandus zette zich in voor het onderhoud van het historische gebouw en voor de fusie van de lokale Katholieke basisscholen.
Tot op heden is decorandus vrijwilliger bij de parochie Heilige Edith Stein te Vught. Decorandus fungeert als lid van het kerkbestuur en is verantwoordelijk voor alle bouw gerelateerde zaken, zoals de restauraties, verbouwingen en het onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats.
Thans is de heer Van den Bouwhuijsen actief als vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum DePetrus te Vught. Decorandus verzette zich tegen de sloop van de Petruskerk en zette zich in voor de herbestemming van het pand. Daarnaast droeg hij zorg voor de subsidieaanvragen voor de restauratie. In het ontmoetingscentrum zijn diverse organisaties gevestigd met een maatschappelijk belang.

De heer J.J.M.M. Bressers, Vught
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Edith Stein te Vught. Decorandus onderhoudt mede het kerkhof en stuurt de andere vrijwilligers aan.
De heer Bressers is vrijwilliger bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. Hij assisteerde bij archeologische opgravingen. Thans draagt decorandus bij aan het onderzoek en de reconstructie van archeologische objecten.
Decorandus is vrijwilliger bij Huize Elisabeth te Vught, onderdeel van de Stichting Vughterstede. Decorandus bezoekt ouderen en gaat met hen wandelen.

Mevrouw W.A. Couvée-van Osch, Vught
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is vrijwilliger bij het Boswijk Verpleeghuis. Decoranda komt sinds 20 jaar 3 maal per week naar Boswijk, een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Op maandag start zij met de huisviering, op dinsdag helpt ze bij de letterclub en elke vrijdag ondersteunt decoranda, samen met andere vrijwilligers, de bingo.
Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Mevrouw mr. J.H.H. Theuws, Vught
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda was secretaris van het kamerorkest Musica Ducis Brabantiae (thans Concerto Brabant) te ’s-Hertogenbosch. Mevrouw Theuws was respectievelijk secretaris van het bestuur en secretaris van de Raad van Toezicht van het toneelgezelschap Het Zuidelijk Toneel te Tilburg.
Gedurende een lange periode was decoranda Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De benoeming in deze functie houdt impliciet een erkenning in, niet alleen van haar juridische bekwaamheid, maar ook van de persoonlijke integriteit, waarvan zij als advocaat blijk heeft gegeven.
Tot op heden is decoranda actief als vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught, vrijwilliger bij de Golfclub de Dorpswaard te Kerkdriel, secretaris van de Stichting Erfgoed Vught (tot 2015 de Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught), en penningmeester van de Orde van den Prince, afdeling De Meierij te ’s-Hertogenbosch.
Decoranda was van 1979 tot 2004 werkzaam als advocaat en procureur bij de maatschap Holla, Knitel en Mol Advocaten en Procureurs (thans Holla Advocaten) te ’s-Hertogenbosch. Zij werd als eerste vrouw van dit advocatenkantoor lid van de maatschap en maakte vier fusies mee. Mede door haar toedoen is de emancipatie van vrouwen binnen de advocatuur in een versnelling geraakt. Tevens heeft zij zich binnen en buiten het kantoor o.a. ingezet voor het opleiden/coachen van jonge advocaten en het leiden van werkgroepen.
Decoranda heeft haar vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

De heer N.J.J.P. Weijns, Vught
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus was lange tijd vrijwilliger bij de basisschool De Baarzen te Vught. Decorandus droeg mede zorg voor het tweewekelijkse onderhoud van het plein en de tuin, verzorgde de muziek en het geluid voor de musical van groep acht en organiseerde en begeleidde het schoolkamp. Daarnaast leverde hij muzikale ondersteuning bij de diverse activiteiten.
Voorts was de heer Weijns vrijwilliger bij de band Blind Date te Vught, voor mensen met een lichamelijke beperking. Decorandus fungeerde als dirigent, begeleider en chauffeur en trad met de band op in verzorgingstehuizen en op braderieën.
Decorandus is tot op heden vrijwilliger bij het Geniemuseum te Vught. Decorandus beheert de winkel en de vrijwilligersadministratie. Daarnaast organiseerde hij de diverse teambuildings-activiteiten.
Decorandus was tot zijn pensionering in 2019 werkzaam als sergeant-majoor bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Hij heeft zijn vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

De heer J.H.M.M. van der Zandt, Vught
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van der Zandt is vanaf 1980 tot op heden voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Vught. Decorandus zet zich in voor de voorlichting, acties en geldinzameling.
Vele jaren is decorandus vrijwilliger geweest voor het Liliane Fonds. Decorandus zette zich in voor de opbouw van het landelijk vrijwilligersnetwerk met als resultaat dat voorlichters van het fonds verspreid over het land actief zijn.
Decorandus is vrijwilliger bij de Parochie H. Edith Stein, locatie Paulus en St. Janskerk. Decorandus fungeert als invalpastor. Daarnaast is hij lid van het diaconaal beraad. Voorts maakt hij deel uit van de gezamenlijke Overleggroep Diaconieën Edith Steinparochie en Lambertusgemeente Vught.
Decorandus was van 1981 tot zijn pensionering in 2007 werkzaam als landelijk pastor en coördinator Woonwagenbewoners Sinti en Roma. Na zijn pensionering continueerde hij zijn werk als fulltime onbezoldigd rachai (pastor) en hij is nog steeds beschikbaar voor doopsels, de communie, huwelijken, begrafenissen en bedevaarten. Daarnaast participeert hij in overlegorganen voor armoedebestrijding en vroegtijdige schoolverlaters. Decorandus heeft deze vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich zo op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

1 REACTIE

  1. […] Op 3 juli, ruim 2 maanden later, ontvingen de Vughtenaren, tijdens een feestelijke lunch bij Kasteel Maurick, eindelijk hun fysieke lintje. Nu de maatregelen het weer toelaten, kregen de inwoners alsnog hun lintje opgespeld door een familielid.De Koninklijke onderscheidingen werden toegekend aan Mevrouw M.J. van Amelsfort-Vorselaars – De heer W.J.M.J. van den Bouwhuijsen – De heer J.J.M.M. Bressers – Mevrouw W.A. Couvée-van Osch – Mevrouw mr. J.H.H. Theuws – De heer N.J.J.P. Weijns – De heer J.H.M.M. van der Zandt Meer informatie over de gedecoreerden kunt u hier lezen: https://www.novo3.nl/algemeen/lintjesregen-2020-niet-in-raadhuis-maar-per-telefoon/ […]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in